خانه اخبار ویژه عکس/ وقتی چهارراه ولیعصر شبیه جنگل بود