خانه اخبار ویژه عکس/ کرایه تاکسی روی دست بلیت هواپیما زد!