خانه اخبار مهم مجتمع تجاری خلیج فارس بوشهر و گرفتاری سرمایه‌گذاران مردمی!