خانه اخبار ویژه مرسدس بنز و نخستین تست تصادف بین دو شاسی بلند تمام الکتریکی+تصاویر