خانه اخبار استانی مشکلات سوخت‌گیری خودروها در استان بوشهر رفع شد