خانه اخبار مهم معضل تکراری چادرهای نوروزی در بوشهر/ مسافران از خجالت شهر در می آیند!