خانه اخبار مهم منتظر شگفتی باشیم یا نه؟/ کاندیداهای مطرح 4 حوزه استان بوشهر