خانه اخبار ویژه هندبال قهرمانی جهان؛ زنان ایران حریف آلمان نشدند