خانه اخبار ویژه وزیر صمت: با شنیدن اسم خودرو وارداتی کهیر می‌زنم!