خانه اخبار ویژه پاسخ تند داماد روحانی به روزنامه جوان+عکس