خانه اخبار مهم چه بر سر واحدهای افتتاح شده‌ رئیس‌جمهور در خورموج آمد؟