خانه اخبار مهم کارگران پارس جنوبی: دو سال و نیم گذشت و هیچ مطالبه‌ای محقق نشد!