خانه اخبار ویژه کرایه یک ساله این خانه ۱۵ میلیارد تومان آب می‌خورد!+جدول