خانه اخبار استانی ۱۰۰ مدرسه در استان به بهره‌برداری می‌رسد