خانه اخبار مهم ۵۰ کیلو فرآورده دامی معدوم شد، ۲ واحدصنفی پلمپ + تصاویر