خانه اخبار مهم کدام نماینده استان به نماینده دشتی و تنگستان رای نداد/ دل مشغولی انتخاباتی برخی مدیران