خانه اخبار مهم وقتی مدیر و معاون مدرسه ای در بوشهر کارگر شدند! + عکس