خانه اخبار مهم بوشهری‌ها دیگر خوش حساب نیستند! + نمودار