خانه اسلایدر زور بوشهری‌ها به میوه درجه یک نمی رسد