خانه اخبار مهم «طارمی» در شورای شهر بوشهر چه گفت؟ + عکس