خانه اخبار ویژه عکس/ شگرد متفاوت احمدی‌نژاد برای دست ندادن با زنان